Opći uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA


Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.kamper-hr.com internet stranice na bilo koji način.
 

Usluge internetske trgovine KAMPER  d.o.o Zagreb vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine KAMPER  d.o.o Zagreb prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod. Kupac je svaka prava ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem www.kamper-hr.com internet stranice.

Kupoprodajni ugovor između korisnika i KAMPER  d.o.o Zagreb postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.

Tvrtka KAMPER  d.o.o Zagreb obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

KAMPER  d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

KAMPER  d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

KAMPER  d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

KAMPER  d.o.o Zagreb zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa ne postojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane KAMPER  d.o.o Zagreb zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

- želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;

- prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;

- ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

 

JEZIK

Glavni jezik komunikacije na www.kamper-hr.com. je hrvatski književni jezik. Sporedni je engleski

 

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka KAMPER  d.o.o Zagreb će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka KAMPER  d.o.o Zagreb neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (na primjer, ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.
Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe obavezni ste snositi sami.

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

KAMPER  d.o.o Zagreb obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici KAMPER  d.o.o Zagreb a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA KAMPER D.O.O. ZAGREB


1. OPĆE ODREDBE
1.1. Tvrtka KAMPER  d.o.o Zagreb pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.kamper-hr.com, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

2. ODGOVORNOST KAMPER  d.o.o Zagreb WEBSHOPA
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na KAMPER  d.o.o Zagreb webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na KAMPER  d.o.o Zagreb webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se KAMPER  d.o.o Zagreb odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici www.kamper-hr.com. KAMPER  d.o.o Zagreb poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža KAMPER  d.o.o Zagreb webshop smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da KAMPER  d.o.o Zagreb ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. KAMPER  d.o.o Zagreb nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.kamper-hr.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. KAMPER  d.o.o Zagreb. webshop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. KAMPER  d.o.o Zagreb webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. KAMPER  d.o.o Zagreb d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja KAMPER  d.o.o Zagreb webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. KAMPER  d.o.o Zagreb ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. KAMPER  d.o.o Zagreb Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti KAMPER  d.o.o Zagreb na e-mail adresu info@kamper-hr.com
2.10. KAMPER  d.o.o Zagreb webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite KAMPER  d.o.o Zagreb na info@kamper-hr.com
2.11. KAMPER  d.o.o Zagreb webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima KAMPER  d.o.o Zagreb ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na KAMPER  d.o.o Zagreb webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a)  putem KAMPER  d.o.o Zagreb internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na KAMPER  d.o.o Zagreb Internet stranici, KAMPER  d.o.o Zagreb s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. PRAVILA ZA KORISNIKE KAMPER  d.o.o Zagreb WEBSHOPA

Putem KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

·         lijekova

·         medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda

·         eksploziva

·         duhanskih proizvoda

·         oružja

·         pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

·         stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.

·         kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete

·         mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu

·         odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i KAMPER  d.o.o Zagreb. A te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi

·         negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja

·         manipulirati s cjenovnom strukturom KAMPER  d.o.o Zagreb naknada odnosno troškova

·         slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte

·         zaobići pravila KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a i korisnički broj trećoj strani bez KAMPER  d.o.o Zagreb saznanja

·         distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi KAMPER  d.o.o Zagreb webshopu ili interesima vlasništva korisnika KAMPER  d.o.o Zagreb. webshop-a

·         prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti


4. OVLASTI KAMPER  d.o.o Zagreb WEBSHOPA
4.1. KAMPER  d.o.o Zagreb nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika KAMPER  d.o.o Zagreb  webshop-a, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
 

·     4.2.1. KAMPER  d.o.o Zagreb. webshop-a zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

·         4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema KAMPER  d.o.o Zagreb zbog navedenog brisanja.

·         4.2.3. KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

·         4.2.4. KAMPER  d.o.o Zagreb sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.


5. DOSTAVA
 

5.1. Na KAMPER  d.o.o Zagreb webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao KAMPER  d.o.o Zagreb na cijelom teritoriju Hrvatske.
5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a prima obavijest i račun putem e-maila.
5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.
 

6. REKLAMACIJE
 

6.1. KAMPER  d.o.o Zagreb posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

·         6.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe KAMPER  d.o.o Zagreb webshopu.

6.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.
6.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku KAMPER  d.o.o Zagreb će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.
6.4. Odgovornost KAMPER  d.o.o Zagreb odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. KAMPER  d.o.o Zagreb otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.


7. POVRAT SREDSTAVA
 

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:

·         7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.

·         7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.

·         7.1.3. Ako vraća korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 50%.

·         7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda

7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.
7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

KAMPER  d.o.o Zagreb odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

KAMPER  d.o.o Zagreb odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. KAMPER  d.o.o Zagreb odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako KAMPER  d.o.o Zagreb ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. KAMPER  d.o.o Zagreb ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

·         ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

·         ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata KAMPER  d.o.o Zagreb ili mu je morala biti poznata

·         ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

·         kad je KAMPER  d.o.o Zagreb predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

·         ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave KAMPER  d.o.o Zagreb, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

·         ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

·         ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

·         Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako KAMPER  d.o.o Zagreb nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

KAMPER  d.o.o Zagreb ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. KAMPER  d.o.o Zagreb ne odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem:

1.      Pošte na adresu: 
 

KAMPER  d.o.o Zagreb
Savska cesta 41,pp4

10144 ZAGREB 

HRVATSKA  

2.      Putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@kamper-hr.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. 
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Izmjena

KAMPER  d.o.o Zagreb je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz WebShop kao i sav ostali sadržaj KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a zbog čega su Korisnici KAMPER  d.o.o Zagreb webshop-a dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa KAMPER  d.o.o Zagreb bilo kakve odgovornosti.

Ostale internet stranice

Kada KAMPER  d.o.o Zagreb webshop odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu KAMPER  d.o.o Zagreb i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na KAMPER  d.o.o Zagreb i Kupca. KAMPER  d.o.o Zagreb te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i KAMPER  d.o.o Zagreb ne snosi nikakvu odgovornost.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za: KAMPER  d.o.o Zagreb, Savska cesta 41,10000 Zagreb

Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

Datum zaključenja ugovora:

Ime(na) potrošača (*): _______________________________________________________

Adresa/e potrošača (*): _______________________________________________________

Datum (*): _______________________________________________________


 

Vrijeme dostave za proizvode koje nemamo na lageru ili za manje količine naručenih proizvoda može iznositi i do 30 dana.